Ίδρυση εταιρείας
σε Πέντε (5) οργανωμένα λογιστικά γραφεία
στη Βουλγαρία έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Sandanski-Goce Delcev-Blagoevgrad-Pleven-Sofia

Γραφείο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μητροπόλεως 27 Τηλ. 2310 280055 καθημερινές 9.00 - 17.00

 Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής κινήτρων της Βουλγαρίας για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων η σύσταση εταρειών στη χώρα έχει απλοποιηθεί και αποτελεί ελκυστικό παράγοντα για την έναρξη, διεύρυνση ή μεταφορά οικονομικής δραστηριότητας.

 

                

                

 

 

 

Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα
Σαντάνσκι - Μπλαγκόεβγκραντ - Σόφια - Bulgaria - Βουλγαρία - Sandanski, GoceDelcev, Blagoevgrad, Pleven ή Sofia -
10% Φόρος - Ελληνική εταιρεία - Με 450 ευρώ.
Γραφείο εξυπηρέτησης στη Θεεσαλονίκη.