Ξεκινήστε μαζί μας !

Ίδρυση εταιρείας
σε Πέντε (5) οργανωμένα λογιστικά γραφεία
στη Βουλγαρία έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Sandanski-Goce Delcev-Blagoevgrad-Pleven-Sofia

Γραφείο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μητροπόλεως 27 Τηλ. 2310 280055 καθημερινές 9.00 - 17.00

 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής κινήτρων της Βουλγαρίας για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων η σύσταση εταρειών στη χώρα έχει απλοποιηθεί και αποτελεί ελκυστικό παράγοντα για την έναρξη, διεύρυνση ή μεταφορά οικονομικής δραστηριότητας.

Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι περίπου 1 ευρώ, ο εταιρικός φόρος 10%, ο φόρος μερισμάτων 5% και ο ΦΠΑ 20%. Σημειωτέον, ότι εταιρείες με κύκλο εργασιών κάτω των 50000 λέβα δεν υπόκεινται στο καθεστώς ΦΠΑ.

Η διαδικασία σύστασης απαιτεί την παρουσία των εταίρων για περίπου δύο ώρες μέχρι να υπογραφούν το πρακτικό σύστασης και τα άλλα έγγραφα και να καταβληθεί σε τράπεζα το κεφάλαιο.

Ανάλογα με το φόρτο εργασίας και την περίοδο η καταχώριση στο Εμπορικό Μητρώο διαρκεί περίπου δέκα ημέρες.

Με την έκδοση της απόφασης καταχώρισης η εταιρεία αποκτά νομική υπόσταση και μπορεί να αρχίσει οικονομική δραστηριότητα.

Βασικοί τύποι εταιρειών στην Βουλγαρία

  Προσωπική εταιρεία (ΕΤ)

  Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (OOD)
- ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 2 lev (1 €)
  δύναται να είναι και μονοπρόσωπη (EOOD)
  Ανώνυμη Εταιρεία (AD)
- ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 50.000 λέβα (€ 25.000)
  δύναται να είναι και μονοπρόσωπη (ΕΑD)
Μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίου (ελάχιστου) απαιτείται για την ίδρυση :
  εταιρειών επενδύσεων
  τραπεζών : 10 εκατ. λέβα (€ 5 εκατ.)
  ασφαλιστικών εταιρειών : 2 – 6 εκατ. λέβα

 Ο πιο διαδεδομένος τύπος εταιρείας που συστήνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες στη Βουλγαρία είναι ο ООД- ΕΠΕ όταν υπάρχουν συνέταιροι και ЕООД- Μονοπρόσωπη ΕΠΕ όταν πρόκειται για έναρξη προσωπικής εταιρείας, όπου το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι  1 ευρώ.

Η ΕΤ-Προσωπική εταιρεία δεν συνιστάται διότι ανταποκρίνεται περισσότερο στη δραστηριότητα του ντόπιου ελεύθερου επαγγελματία ή μικρού εμπόρου. Και βέβαια υπάρχει και η АД- Ανώνυμη Εταιρεία όταν γίνεται λόγος για μεγάλες εταιρείες με μεγάλο κύκλο εργασιών και πολλούς μετόχους.

Διαδικασία σύστασης

Η Accounting Hellenic LTD αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας σύστασης εταιρείας στη Βουλγαρία.

Έμπειροι δικηγόροι και λογιστές φοροτεχνικοί

Υποστήριξη λειτουργίας από την δική μας λογιστική εταιρεία.

Εύρεση γραφείων, επαγγελματικών χώρων

Επιλογή προσωπικού 

 

Υποστήριξη μετά την ίδρυση της εταιρείας

Δημιουργήσαμε  ένα καινούριο πακέτο υποστήριξης νεοσύστατων ή υπό σύσταση εταιρειών στη Βουλγαρία.

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που δεν μπορούν να βρίσκονται συνέχεια στη Βουλγαρία, όμως επιθυμούν να διευθύνουν οι ίδιοι από την έδρα τους την εταιρεία τους.

Το πακέτο περιλαμβάνει τα ελάχιστα μηνιαία έξοδα που απαιτούνται για την εύρρυθμη λειτουργία μιας εταιρείας στη Βουλγαρία χωρίς να κάνει συμβιβασμούς και εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Καλύπτει τα έξοδα για:

 

            Έδρα εταιρείας (συστέγαση φορολογικής έδρας) Sofia, Sandanski, Goce Delcev, Pleven ή Blagoevgrad

Αποτελεί νόμιμη ενέργεια αλλά και πλεονέκτημα (και χωρίς κόστος για εσάς) στη Βουλγαρία η φορολογική σας έδρα να είναι ίδια με τη λογιστική εταιρεία που σας υποστηρίζει.

   Λογιστική υποστήριξη

   Νομική υποστήριξη (απο Βουλγάρα δικηγόρο που γνωρίζει άπταιστα την ελληνική γλώσσα)

   Αντιπροσώπευση στις αρχές, υπηρεσίες κλπ.

   Άμεση επικοινωνία σε εργάσιμες ώρες και ημέρες με προσωπικό που γνωρίζει την ελληνική γλώσσα

   Οργάνωση και υποστήριξη της διεύθυνσης της εταιρείας σας από την Ελλάδα

                     Ασφάλιση του διευθυντή(δηλ. εσάς) στο ελάχιστο ποσό κατά το νόμο περίπου 70ευρώ ανα μήνα

 

Δικαιολογητικά για την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία

 Η ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία είναι εύκολη και γρήγορη και δεν απαιτεί την προσκόμιση πολλών δικαιολογητικών.Χρειάζονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή των συνεταίρων (εφόσον είναι από τις καινούριες με λατινική αναγραφή των ονομάτων) ή των διαβατηρίων, που περιέχουν

·      ονόματα

·      ημερομηνία γέννησης

·      διεύθυνση στην Ελλάδα

·      αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου

·      ημερομηνία και αρχή έκδοσης και λήξης (για τα διαβατήρια)

καθώς και η επιθυμητή επωνυμία της εταιρείας και το αντικείμενο της δραστηριότητας.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

 

Κόστος έναρξης εταιρείας στην Βουλγαρία

Οι τιμές είναι τελικές χωρίς να χρειαστεί να διαθέσετε ούτε επιπλέον 1 ευρώ.

 

* Έναρξη ΕΠΕ χωρίς ΦΠΑ ECONOMY BULGARIA

 Απαραίτητη προϋπόθεση: Καμία

Δικαιολογητικά: Ταυτότητα η διαβατήριο ενδιαφερόμενου
Χρόνος: 3 εώς 5 εργάσιμες ημέρες
Τιμή υπηρεσίας: 450 ευρώ
Τιμή υπηρεσίας για πελάτες  АCCOUNTING HELLENIC. : 450 ευρώ

Για Βουλγάρικη εταιρεία χωρίς δικαίωμα εξαγωγής και εισαγωγής προιόντων και υπηρεσιών, ιδανικός τύπος εταιρείας με μικρά μηνιαία έξοδα για καταχώρηση αυτοκινήτου.
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τι σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ με αυτόν τύπο εταιρείας.


                                 * Έναρξη ΕΠΕ με κοινοτικό ΑΦΜ (vies) ECONOMY Sandanski

 Απαραίτητη προϋπόθεση: Καμία

Δικαιολογητικά:Ταυτότητα η διαβατήριο ενδιαφερόμενου
Χρόνος: 3 εώς 5 εργάσιμες ημέρες αρχικό ΑΦΜ + 6-10 ημέρες για VIES
Τιμή υπηρεσίας: 500 ευρώ
Τιμή υπηρεσίας για πελάτες  АCCOUNTING HELLENIC. : 500 ευρώ

Το πακέτο ECONOMY Sandanski είναι ο συνηθέστερος τύπος εταιρείας που μπορεί κάποιος να ιδρύσει στην Βουλγαρία και να έχει μια ολοκληρωμένη εταιρεία με ΑΦΜ για κοινοτικές συναλλαγές.
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τι σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ με αυτόν τύπο εταιρείας.


                                         * Έναρξη ΕΠΕ με κοινοτικό ΑΦΜ (vies) ECONOMY Sofia

 Απαραίτητη προϋπόθεση: Καμία

Δικαιολογητικά:Ταυτότητα η διαβατήριο ενδιαφερόμενου
Χρόνος: 3 εώς 5 εργάσιμες ημέρες αρχικό ΑΦΜ + 6-10 ημέρες για VIES
Τιμή υπηρεσίας: 700 ευρώ
Τιμή υπηρεσίας για πελάτες  АCCOUNTING HELLENIC. : 700 ευρώ

Το πακέτο ECONOMY Sofia είναι ο συνηθέστερος τύπος εταιρείας που μπορεί κάποιος να ιδρύσει στην Βουλγαρία και να έχει μια ολοκληρωμένη εταιρεία με ΑΦΜ για κοινοτικές συναλλαγές. H διαφορά του με το πακέτο ECONOMY Sandanski είναι οτι οι εργασίες όλες γίνονται στην Sofia επομένως ενα μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας μεταφέρετε στον πελάτη. Ιδανική πόλη για επίσκεψη αυθημερόν με αεροπλάνο απο διάφορες πόλεις τις Ελλάδας. Ιδανική επιλογή για εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εταιρειών με σκοπό την πώληση και μέσα στην Βουλγαρία χονδρική λιανική.
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τι σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ με αυτόν τύπο εταιρείας.

 

 

 

Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα Σαντάνσκι - Μπλαγκόεβγκραντ - Σόφια - Bulgaria - Βουλγαρία - Sandanski, GoceDelcev, Blagoevgrad ή Sofia -

10% Φόρος - Ελληνική εταιρεία - Με 450 ευρώ.